Graag wil ik u uitnodigen voor één of meerdere werksessies die plaatsvinden in het kader van de Energiesvisie Appingedam-Delfzijl-Loppersum.

Wat houdt deze visie in?

De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum maken gezamenlijk een Energievisie. 

Met deze Energievisie bepalen zij samen met inwoners welke stappen gezet moeten worden om uiterlijk in 2050 energieneutraal te kunnen zijn.

De energievisie geeft antwoord op de vragen hoe de drie gemeenten willen omgaan met duurzame energie, inwonersparticipatie en waar projecten passen in het bebouwd gebied en het landschap.

Daarnaast speelt ook de vraag hoe inwonersparticipatie bij duurzame energieontwikkelingen op een goede manier vormgegeven kan worden.

Met de visie kunnen de gemeenten afgewogen besluiten nemen over aanvragen voor duurzame energieopwekking.

 

Hoe kunnen inwoners meedenken?

De drie gemeenten willen een maatschappelijk gedragen energievisie. Samen met inwoners wordt een visie ontwikkeld om daarmee afgewogen besluiten te kunnen nemen over nieuwe projecten voor duurzame energieopwekking.

Inwoners worden daarom uitgenodigd om mee te denken.

De gemeenten organiseren werksessies en vragen door middel van een online enquête meningen van hun inwoners. Lees meer over het traject via www.delfzijl.nl/energievisie. Via deze website is ook de online enquête in te vullen.

Uw dorps- of wijkbelang is van harte uitgenodigd om één of meerdere van deze sessie bij te wonen.

Ik stel het zeer op prijs wanneer u ook uw leden hierover wilt informeren. De data en locaties van de werksessies  in de gemeente Delfzijl vindt u hieronder.

Wanneer

Locatie

Dinsdag 12 februari - 19.30-21.30

Dorpsherberg Lanting, Hoofdstraat 27, 9937 PB Meedhuizen Gr.

Woensdag 27 februari - 19.30-21.30

De Bongerd, Westendorpweg 10A  9907 PD Losdorp

Dinsdag 5 maart - 19.30-21.30

MFC Spijk, Nesweg 1, 9909AV Spijk

Woensdag 6 maart - 19.30-21.30

Dorpshuis Aeolus Farmsum, Borgshof 22, 9936 CS Farmsum

Woensdag 20 maart - 19.30-21.30

Dorpshuis Borgsweer, Borgsweer 36, 9949 PB Borgsweer

Hiernaast vinden er ook verscheidene werksessies plaats in de gemeenten Appingedam en Loppersum.

Tot slot

Ik hoor graag of u wilt deelnemen aan één of meerdere van de werksessies. Daarnaast kan ik me voorstellen dat u nog vragen heeft. Neemt u hierover gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

Marieke Bosma

Medewerker Ruimtelijke Ordening

Gemeente Delfzijl